Algemene voorwaarden & Privacy PolicyAlgemene voorwaarden

 

Vergoeding

De sensi-behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

De mogelijkheid dat je langer gezond kunt blijven, door aandacht voor jezelf te hebben en in jezelf te inversteren, bespaart mogelijk jaarlijks enkele honderden euro’s aan eigen risico. 

Wellicht is het mogelijk om met je werkgever te overleggen of deze de behandeling (deels) voor je wilt vergoeden. Jouw werkgever is er namelijk bij gebaat dat je zo snel mogelijk en met nieuwe energie weer aan het werk kunt.

Betaling

Na de behandeling wordt de factuur per e-mail aan je verzonden. Je wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Bij omstandigheden kunnen we altijd een betalingsregeling treffen zodat een behandeling altijd mogelijk blijft.

Annuleren

Afspraken kunnen tot uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Afhankelijk of je voor het eerst komt of voor een vervolgconsult, breng ik respectievelijk de helft van deze kosten in rekening. 

Beroepsorganistaie en WKKGZ ((Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Als Sensi therapeut ben ik aangesloten bij het CAT, een beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten. Mijn CAT-therapeutnummer is: 20170225. Ik zal met de grootst mogelijke zorg mijn behandelingen uitvoeren. De bedoeling is dat je vol tevredenheid mijn praktijk weer verlaat.

Mocht dit niet zo zijn en komen we er samen niet uit, wat bijna onmogelijk is volgens mij maar je weet maar nooit, dan bied ik je de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Ik val als therapeut onder het WKKGZ-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke WKKGZ geschilllencommissie. voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Privacy Policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Persoonsgegevens die Praktijk Reflection verwerkt:

Praktijk Reflection verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en omdat u toestemming heeft gegeven om deze gegevens aan mij te verstrekken. Deze persoonsgegevens zijn nodig omdat Praktijk Reflection telefonisch of per e-mail contact met u zou kunnen opnemen en om zo ook een kort verslag van de behandeling te kunnen sturen. Eventueel ook om supplementen en artikelen te kunnen opsturen die besteld zijn.

De persoonsgegevens die Praktijk Reflection verwerkt zijn: Voor- en Achternaam, Adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en evt. banknummer als u geld naar mij overmaakt. 

Uw PRIVACY is belangrijk. Dit betekent dat Praktijk Reflection:

* Zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaat.
* Vermeld wordt voor welke doeleinde uw          persoonsgegevens verwerkt worden.
* Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er zo nodig een factuur kan worden opgesteld.
* Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
* De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals opgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).
* Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij Praktijk Reflection hiertoe wettelijk verplicht is.
* Bij intercollegiale overleg, uw persoonsgegevens niet worden vermeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkreflection.nl Ik zal dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Reflection verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Reflection op via info@praktijkreflection.nl

Cookiebeleid

Op de website worden cookies en scripts gebruikt om uw gebruik van onze website anoniem te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw pc wordt opgeslagen. Dit bestand houdt gegevens bij van de bezochte pagina’s en bevat een aantal gegevens over het bezoek. Deze cookies worden lokaal opgeslagen op uw eigen pc en bevatten alleen
geanonimiseerde informatie. De type cookies die gebruikt worden zijn:
Functionele cookies: Om onze website en webshop goed te laten functioneren.
Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om het gebruik van onze website en webshop te verbeteren.
Sociale cookies: Voor interactie met de verschillende sociale media platformen.
Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, zijn eigendom van Praktijk Reflection. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Reflection.

Praktijk Reflection is als volgt te bereiken:
Oranjerie 11
1648 LG  DE GOORN
06 53205758
info@praktijkreflection.nl
KvK 72432772